การเตรียมตัวที่ดีสำหรับการประกอบครัวช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี!

เตรียมครัว

Mooijwerk is, naast de keukenmontage, tevens gespecialiseerd in de voorbereidingen en het installatiewerk.

Veel keukenwinkels leveren deze dienst niet en sluiten soms zelfs de apparatuur niet aan. U moet dan zelf iemand hiervoor zoeken. Indien de voorbereidingen dan niet goed zijn, worden dit extra kosten voor de klant, of de keukenmontage kan niet plaats vinden.

Een keukenmontage team met daarbij de voorbereider en installateur vrijwaren de klant hiervoor. Tevens zijn vele keuken fabrikaten verschillend en vragen verschillende manieren van keukenvoorbereidingen. Als iets niet goed gaat, wordt dit onderling geregeld.

Uw keuken wordt dan ook gebruiksklaar opgeleverd.

Voor u kan geregeld worden:

Bij deze kan ik u verwijzen naar Benny Holewijn

Keuken zelf installeren Werkspot Facebook
9.7
Dé man met veel ervaring in keukens
Voorgeselecteerde keukenbedrijven: Peter Mooij